Spoločnosť VUK-ZM, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 20.07.2007. Majitelia firmy na základe dlhoročného pôsobenia v stavebníctve formou živnosti po dohode založili firmu formou spoločnosti s ručením obmedzením.

   Sídlo firmy je v obci Kútniky č.284, kde sa nachádzajú administratívne a skladové priestory firmy. Budúcnosť našej spoločnosti vidíme v poskytovaní odborných a hlavne komplexných služieb v oblasti technického a energetického vybavenia budov.

     Našou snahou je uspieť aj v dodávateľskej činnosti, kde môžeme parametre diela ovplyvňovať, a tým aj garantovať kvalitu odvedených prác počas celého procesu realizácie, t. j. od projektu cez prípravné práce až po odovzdanie diela na kľúč. Skúsenosti a výsledky našej mnohoročnej dodávateľskej činnosti plne potvrdzujú správnosť našej orientácie.


Všetky práva vyhradené! © VUK-ZM,s.r.o.                                                                                                                                                                                       webdizajn: real-card.sk